Galeria

Przyślijcie nam Wasze tuluśne zdjęcie z dzieckiem, a umieścimy je w naszej galerii!

w mailu ze zdjęciem prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczenie nadesłanych przeze mnie zdjęć na stronie internetowej przytulmniemamo.net. Zaświadczam, że jestem ich właścicielem i posiadam pełne prawo do dysponowania nimi" Imię i Nazwisko