Wspierają Nas

 Dziękujemy firmie Kappa za udostępnienie miejsca na serwerze i domenę.

 

Za zainteresowanie naszą inicjatywą, słowa wsparcia i udzielenie zgody na umieszczenie fragmentów książek i publikacji, dziękujemy:

Gdańskiemu Wydawnictwu Psychologicznemu - www.wydawnictwogwp.pl


 

Wydawnictwu "Esprit" - www.esprit.com.pl

 

 

Wydawnictwu "Zysk i S-ka" - www.zysk.com.pl

 

Wydawnictwu Czarna Owca - www.czarnaowca.pl

 

Instytutowi Wydawniczemu PAX -  www.iwpax.pl


 

Wydawnictwu DO -  www.do.com.pl

 

Wydawnictwu Mamania - www.mamania.pl

 

Nasi Partnerzy:

        Dobry Tata